Quy tắc 72, Khi nào hoàn vốn?

bởi quoc.modoro

“Albert Einstein được ghi nhận trong việc phát hiện ra quy tắc lãi suất kép 72. Ông từng nói rằng lãi kép là “sức mạnh lớn nhất vũ trụ”. Quy tắc 72 là một phép tính nhanh được sử dụng để ước tính số năm cần thiết để nhân đôi số tiền đầu tư cũng như ước tính khả năng tăng trưởng”

Ví dnhư gửi tiết kiệm với mức lãi suất là 8%/ năm, lấy 72 chia cho 8 sẽ được 9. Số 9 chính là số năm bạn phải đợi chờ để tăng vốn đầu tư ban đầu lên gấp đôi.

Ví d: Bạn muốn gấp đôi vốn trong 10 năm thì cần kiếm được bao nhiêu lãi? Lấy 72 chia cho 10, bạn sẽ phải kiếm được mức lãi 7,2% để gấp đôi số vốn sau 10 năm. Giả dụ bạn muốn gấp đôi số tiền trong vòng 5 năm thôi? 72 chia cho 5 là 14,4. Bạn phải kiếm được 14,4% một năm để gấp đôi số vốn trong vòng 5 năm.

Hãy cùng tôi xem qua bản dưới đây:
Nguyên tắc 72 không hoàn toàn đúng, nhưng nó cho ta khả năng tính nhanh được thời gian hoàn vốn.

Hạn chế của nguyên tắc 72
Quy tắc 72 là khá chính xác khi sử dụng tỷ lệ hoàn vốn (lợi suất) thấp và thường trở nên không chính xác khi tỷ suất lợi nhuận cao hơn được đưa vào tính toán. Do đó, tốt nhất là sử dụng máy tính hoặc bảng tính điện tử khi mà tỷ lệ hoàn vốn cao hơn, để xác định chính xác thời gian để tăng gấp đôi khoản tiền đầu tư.

Ngoài thực tế rằng đây là chỉ một công cụ ước tính tương đối, vấn đề khác với quy tắc này xảy ra khi nó thường áp dụng cho các khoảng thời gian dài hơn. Khi ước tính trong khoảng thời gian dài hơn, khả năng duy trì lợi suất nhất định (không thay đổi) là khó xảy ra, mà lợi suất này hoàn toàn có thể thay đổi trong một khoảng thời gian dài

Please follow and like us:

Bài viết liên quan