Tản mạn

Câu chuyện của CEO Lê Bảo Quốc và bí quyết đưa doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng

“Tập trung vào việc xây dựng các giá trị cộng thêm hơn là chỉ bán hàng đơn thuần”. Đó là lời khuyên của CEO Lê Bảo Quốc – một doanh nhân công nghệ thành đạt – người tạo ra hệ thống tiếp thị liên kết giúp nhiều doanh nghiệp chuyển hướng kinh doanh online thành…