Chiếc móng ngựa thay đổi lịch sử

bởi quoc.modoro

NGẠN NGỮ: “Thiếu một móng sắt, mất một chân ngựa. Thiếu một chân ngựa, mất một chiến mã. Thiếu một chiến mã, chiến dịch thất bại. Chiến dịch thất bại, mất một đất nước”

Nhà vua Richard Đệ Tam chuẩn bị quyết một trận sống mái với quân địch. Quân đội của kẻ thù cũng vừa tiến công đến. Trận đánh này quyết định ai sẽ thống trị nước Anh. Buổi sáng hôm trận đấu diễn ra, nhà vua Richard Đệ Tam phải một người giữ ngựa chuẩn bị cho con ngựa mà ông thích nhất.

– Mau đóng móng sắt cho nó. Người giữa ngựa nói với thợ rèn “Nhà vua muốn cưỡi nó ra trận.”

– Ông phải đợi một chút, người thợ rèn trả lời, “Mấy hôm trước tôi đã đóng móng sắt cho những con ngựa khác của nhà vua, bây giờ tôi phải tìm thêm một ít sắt”.
– Người giữa ngựa không nhẫn nạ được mà nói: “Tôi đợi không được. Quân địch đang tiến đến, có cái gì thì dùng cái đó vậy.”

Người thợ rèn cúi đầu làm việc. Từ một thanh sắt ông làm ra bốn cái móng sắt, đập cho bằng phẳng, chỉnh hình dáng, cố định nó vào móng ngựa, sau đó bắt đầu đóng đinh. Sau khi đóng xong ba móng

ngựa, ông phát hiện không có đinh để đóng cái móng thứ tư.

– Tôi cần hai cây đinh. Phải tốn một ít thời gian để đúc. Ông nói. Người mã phu vẫn gấp gáp nói:”Tôi không đơi được. Quân thù đang đến gần. Ông có thể chắp vá tạm không?”

– Có thể, nhưng nó sẽ không cứng như những cái khác.

– Vậy được, cứ như thế đi.

– Người mã phu hối – “Nhanh một chút, nếu không nhà vua sẽ trách tội hai chúng ta.” Hai bên bắt đầu giao chiến. Vua Richard Đệ Tam ra lệnh cho các chiến sĩ ngênh chiến với địch. “Tiến lên! Tiến lên!”. Ông la lớn và dẫn quân xông vào quân giặc.

Từ xa, nhìn thấy có một vài binh sĩ của mình rút lui, ông thúc ngựa xông thằng về phía đó, kêu gọi binh sĩ quay lại chiến đấu. Nhưng chưa đi được nửa đường, cái móng sắt thứ tư chắp vá bị rơi ra, chiến mã ngã lăn xuống đất, ông cũng bị ngã.
Nhà vua không nắm được dây cương, ngựa hoảng loạn tháo chạy, quân địch bao vây tứ phía. Vua vung kiếm trong không trung và hét lớn:”Ngựa! Ta cần một con ngựa! Lẽ nào đất nước của ta bị mất chỉ vì một con ngựa sao?” Vua Richard Đệ Tam không có ngựa để tiếp tục chiến đấu, quân lính cũng tán loạn và mất hết ý chí. Trong phút chốc, quân địch đã bắt được nhà vua, trận chiến kết thúc.

Các sử gia nói:”Thiếu một móng sắt, mất một chân ngựa. Thiếu một chân ngựa, mất một chiến mã. Thiếu một chiến mã, chiến dịch thất bại”.

Chiến dịch thất bại, mất một đất nước.” Nhiều thứ đã mất chỉ vì thiếu một cái móng sắt… Câu chuyện truyền kỳ nổi tiếng này được lấy ra từ sự thật lịch sử của Richard Đệ Tam, nhà vua nước Anh. Năm 1485, ông bị đánh bại tại Bosworth.

Văn hào Sharkespeare cũng đã nói:”Ngựa, ngựa! Vì một con ngựa mà mất cả một đất nước!” Trận chiến này mãi được ghi trong lịch sử, đồng thời cũng cho ta biết rằng: một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến một tai họa lớn. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Câu nói này không phải vô lý.

Nhiều khi ngàn dặm đê bị phá vỡ bởi một tổ kiến. Có khi cái làm cho ta thất bại không phải là sức mạnh của đối phương hay sự ác liệt của hoàn cảnh mà là do một chi tiết nhỏ ta không quan tâm.

– Sưu tầm –

Please follow and like us:

Bài viết liên quan